Gert Jochems - Photographer documentary, portraits, commercial

Photographer Gert Jochems

“Tussen 2001 en 2005 ondernam Gert Jochems verschillende reizen met de Trans Siberische spoorlijn (RUS, 2005).  Hij had daarbij geen vooropgezet plan, - wél een citaat van Jozef Koudelka in zijn hoofd : “Als ik theater fotografeer, dan probeer ik de wereld te fotograferen. Als ik de wereld fotografeer, dan probeer ik theater te fotograferen.”  In al zijn latere werk, of het nu puur journalistiek is, of documentair, of dagboek, één iets zie je altijd terug komen. Theater. Ik vind dat men met dit woord zijn werk mag samenvatten.” (Gerard Riemis, 2020)


“Between 2001 and 2005, Gert Jochems undertook several journeys on the Trans Siberian Railway (RUS, 2005). He did not have a preconceived plan, but he did have a quote from Jozef Koudelka in mind: “When I photograph theater, I try to photograph the world. When I photograph the world, I try to photograph theater.” In all his later work, whether it is purely journalism, or documentary, or diary, you always see one thing coming back. Theater. I think that this word should be used to summarize his work. ” (Gerard Riemis, 2020)